POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności – na stronie internetowej

Korzystając z usług MAGDALENA JANICKA A U T O – S P E C, Krosinko ul. Wiejska
55, 62-050 Mosina NIP: 7772913856 (dalej ADMINISTRATOR lub “AUTO-SPEC”) ,
powierzasz nam swoje dane osobowe i informacje. Zdarza się również, że informacje te
powierzasz również naszym partnerom czyli stronom trzecim, które realizują Usługę
wspólnie z nami, z którymi współpracujemy aby zapewnić Ci Usługi na najwyższym
poziomie.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usługi
oferowanej przez “AUTO-SPEC”. Są to dane, które nam podajesz jak również dane, które
pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

Kto jest administratorem danych?
Administratorami Twoich danych jest MAGDALENA JANICKA A U T O – S P E C,
Krosinko ul. Wiejska 55, 62-050 Mosina, NIP: 7772913856. Ponadto, w świetle
obowiązującego prawa, administratorami/współadministratorami Twoich danych w
ramach poszczególnych Usług mogą być również nasi Partnerzy. Partnerzy działają na
podstawie podpisanej umowy z “AUTO-SPEC” i chodzi między innymi o usługi
hostingu, marketingu i inne /zawsze na podstawie umowy/.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
i przez jaki okres będą przetwarzane?
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:
1/ Cel przetwarzania:
wykonanie umowy, w tym świadczenie Usług na rzecz klienta, w tym także
dopasowywanie Usług do potrzeb użytkowników, analizowanie i udoskonalenie Usług
oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług.
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
Okres przetwarzania:
Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, z tym zastrzeżeniem, że czasami,
dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie
jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie
w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
2/ Cel przetwarzania: marketing

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) – RODO.
Okres przetwarzania:
do czasu wycofania zgody.

Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich realizację.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i
wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również
przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego
prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej
podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
● prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
● prawo żądania sprostowania danych
● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z
poniższych praw:
● prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi
(dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z
poniższych praw:
● prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora
możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
z jej szczególną sytuacją.
Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile
nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
W celu skorzystania z powyższych praw należy przesłać na adres e-mail stosowne
biuro@autospec-krosinko.pl żądanie podjęcia działania przez Administratora.

Informacja o „cookies”

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i
innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie,
smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest “AUTO-SPEC” oraz
Upoważnieni Partnerzy.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów
internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z
którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną
nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do
prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być
przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego
podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
● świadczenia Usług;
● dostosowywania zawartości serwisów, aplikacji do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w
szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
● prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy
jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z
gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej
samej reklamy;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze
rodzaje tych plików:
● sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej);
● stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich
następujące rodzaje:
● niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania;
● pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania
● wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych i aplikacji;
● funkcjonalne – umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i
aplikacji itp.;
● reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań;
● statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i
aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie
plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika.
Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie
zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego
urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w
urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu
przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne
zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in.
możliwość:
● zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z
opcji oferowanych przez witryny internetowe;
● zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez
użytkownika witryn;
● określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania
plików stałych jako sesyjnych itp.;

● blokowania lub usuwania cookies.
Gdzie szukać pomocy?
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek
internetowych, m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.